Dialoguri despre Educație

Domeniul educațional a cunoscut în ultimii ani o infuzie de inițiative si microintervenții ale ONG-urilor la firul ierbii ce contribuie la universalizarea accesului la educație de calitate (ex.”Teach for Romania”). Concomitent, atât Președinția României cât și Guvernul au prioritizat domeniul educației și au demarat o serie de proiecte și programe la nivel național, menite a îmbunătăți sistemul educațional din România. În acest demers, inițiativele locale din societatea civilă au fost dezvoltate de către factorii decizionali amintiți, în programe naționale (ex. ”Fiecare Copil în Grădiniță”) sau au inspirat politici publice (ex. Strategia antisărăcie) sau stau la baza dezvoltării unei viziuni de dezvoltare pe termen lung a domeniului educațional. Aceasta din urmă va fi elaborată în cadrul proiectului asumat de către Președinția României – „Romania educată”.
În acest context, este nevoie de oameni pregătiți să monitorizeze și analizeze aceste noi programe și politici publice, dar și care să se implice în diseminarea și popularizarea, prin metode inovative, a obiectivelor propuse și a rezultatelor obținute. Doar astfel, pot ele să devină cunoscute potențialilor beneficiari și stakeholderilor, pentru a-i motiva să se implice în atingerea obiectivelor propuse. În prezent însă se poate vorbi de o nevoie de dezvoltare de competențe în rândul reprezentanților societății civile pentru ca ei să se poată implica în monitorizarea constantă a politicilor, în dezbaterea activă a soluțiilor propuse de către acestea și în activarea unei presiuni publice asupra autorităților publice, pentru ca soluțiile implementate să răspundă nevoilor cetățenilor.
Soluția identificată de echipa de proiect este de a oferi sprijin în formarea reprezentanților societății civile și să creeze oportunități ca subiectele de interes din domeniu să ajungă pe agenda publică.
Pentru atingerea acestor deziderate, proiectul propune o serie de oportunități de formare pentru reprezentanții societății civile, activități-suport pentru inițiativele acestora de monitorizare a politicilor publice (ex. un circuit complet de monitorizare, analiză, diagnoză și evaluare a politicilor publice), organizare de evenimente care să aducă pe agenda publică subiecte de interes în domeniu și care să se subscrie umbrelei ”România educată”, precum și dezvoltarea de propuneri alternative de îmbunătățire a politicilor publice existente cu avansarea și susținerea adoptării lor prin activități de lobby și advocacy.